Doktor Apiterapia

Doktor Apiterapia

Literatura używana przy tworzeniu strony

 1. Donka i Andrzej Madejowie: 100 leków z miodu na różne choroby. Warszawa 1990r.
 2. Edward Kałużny: Pszczela apteka. Leszno 1992r.
 3. Leszek Rum: Miód w kuchni. Poznań 1990r.
 4. Barbara Krzyszkowska: Zdrowie z ula. Kraków 1995r.
 5. Irena Gumowska: Pszczoły i ludzie. Warszawa 1985r.
 6. Henryka Makowiczowa: Pszczele cuda. Warszawa 1992r.
 7. Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia: Naturalne leki z ula. Puławy 1992r.
 8. Rasso Knoller: Miód krzepi i leczy. Warszawa 1997r.
 9. Eugeniusz Gwizdek: Miód pszczeli i jego pochodne stosowane w lecznictwie. Kraków
 10. Apiterapia, podstawowa literatura
 11. Mieczysław Wojtacki: Produkty pszczele i przetwory miodowe. Warszawa 1988r.
 12. Leon Bornus: Miód pszczeli od producenta do konsumenta. Lublin 1986r.
 13. Ferdynand Jośko: Miód pszczeli. Kamianna 1989r.
 14. Materiały konferencyjne: Miód pszczeli, zastosowanie w lecznictwie. Częstochowa 1989r.
 15. Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia: Miody odmianowe i ich znaczenie lecznicze. Włocławek 2002r.
 16. Pszczelarz Polski - czasopismo pszczelarzy
 17. Pszczelarstwo - miesięcznik pszczelarzy
 18. Maria Ellnain-Wojtaszek, Jan Ignacy Łuczak: Propolis, historia czy lek przyszłości? Poznań 1991r.
 19. S.A. Poprawko: Jak pszczoły chromią siebie i swoje produkty. Warszawa 1989r.
 20. Urszula Kuczyńska: Bartnictwo Kurpiowskiej Puszczy Białej. Wilczyska-Łomża 2004r.
 21. Stefan Blank-Weissberg: Barcie i kłody w Polsce. Warszawa 1937r.
 22. Janina Muszyńska: Zimowanie pszczół. Warszawa 1989r.
 23. A. Ożarowski, W. Jaroniewski: Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie. Warszawa 1987r.
 24. Małgorzata Bieńkowska: Pyłek kwiatowy i jego pozyskiwanie. Skierniewice 1997r.
 25. Jerzy Makowicz: Pierzga i pyłek kwiatowy. Kielce 1985r.
 26. T. Szczęsna, H. Rybak-Chmielewska, W. Chmielewski: Pyłek kwiatowy (obnóża) - naturalna odżywka i surowiec farmaceutyczny. Skierniewice 1999r.
 27. Materiały konferencyjne: Pyłek kwiatowy - pozyskiwanie, przetwarzanie i zastosowanie w lecznictwie. Częstochowa 1989r.
 28. Ferdynand Jośko: Pyłek kwiatowy. Kamianna 1989r.
 29. J. Bobrzecki, J. Wilde: Pozyskiwanie i zagospodarowanie obnóży pyłkowych. Poznań 1990r.
 30. Jerzy Gala: Miodowe rymy. Nowy Sącz 1996r.
 31. Jadwiga Wernerowa: 500 zagadek zoologicznych. Warszawa 1974r.
 32. Jerzy J. Lipa: Owady - sprzymierzeńcy i wrogowie rolnika. Warszawa 1964r.
 33. Pasieka - czasopismo pszczelarzy.
 34. Praca zbiorowa: Hodowla pszczół. Warszawa 1983r.
 35. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. Rok XXXIII. Puławy 1989r.
 36. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. Rok XXXIV. Puławy 1990r.
 37. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. Rok XXXV. Puławy 1991r.
 38. Cecylia Lewandowska: W świecie pszczół. Warszawa 1951r.
 39. Maurycy Maeterlinck: Życie pszczół. Warszawa 1984r.
 40. Praca zbiorowa: Encyklopedia pszczelarska. Warszawa 1989r.
 41. Witold Tyrakowski: Instynkt?.. Warszawa 1971r.
 42. Mieczysław Lipiński: Pożytki pszczele, zapylanie i miododajność roślin. Warszawa 1982r.
 43. Jerzy Gala: Waści Patoka z gęby płynie... Nowy Sącz 2002r.
 44. Jerzy Gala: Miód i produkty pszczele w profilaktyce i leczeniu. Kraków 1994r.
 45. R. Krel: Value-added products from beekeeping. Rome 1996r.
 46. Stephen O. Adjare: Beekeeping in Africa. Rome 1990r.
 47. Pongthep Akratanakul: Beekeeping in Asia. Rome 1990r.
 48. Jakub Mowszonowicz: Flora wiosenna. Warszawa 1987r.
 49. Jakub Mowszonowicz: Flora letnia. Warszawa 1987r.
 50. Jakub Mowszonowicz: Flora jesienna. Warszawa 1986r.
 51. Včelařství -miesięcznik czeskich pszczelrzy.
 52. Moderní Včelař - czasopismo czeskich i słowackich pszczelarzy.
 53. Jos. M. Kadlčák - Med a jeho zpracování v domácnosti. Praha 1918r.
 54. Ferdynand Jośko, Jerzy Gala: Pszczoły i ich lecznicze produkty. Nowy Sącz 2003r.
 55. A. I. Tichonov i inni - Teoria i praktyka wytwarzania leczniczych preparatów propolisowych. Myślenice 2007r.
 56. Wiadomości Zielarskie - miesięcznik.
 57. Waleria Olechnowicz-Stępień, Eliza Lamer-Zarawska: Rośliny lecznicze stosowane u dzieci. Warszawa 1986r.
 58. Piotr Z. Brewczyński: Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych. Katowice 1994r.
 59. Jan Schulz, Edyta Überhuber: Leki z Bożej apteki. Warszawa 1995r.
 60. Andrzej Szymański: Domowe leki naturalne. Warszawa 1996r.
 61. Jean Carper: Apteka żywności. Warszawa 1988r.
 62. Wydawnictwo "M". Miodolecznictwo. Kraków 2007r.