Doktor Apiterapia

Doktor Apiterapia

Najczęściej zadawane pytania na temat miodu

Mód, pytania, strona     1   2   3   4  5

Naturalny miód pszczeli

Czy miód mogą spożywać dzieci poniżej pierwszego roku życia?
Większość naszej literatury nie zabrania spożywania miodu przez niemowlęta, w tym również literatura pisana przez lekarzy. Podają dawki spożycia miodu, np: oseski od pierwszego tygodnia życia 5 gram, niemowlęta 7 gram.

Jednak spotyka się doniesienia (USA) o zatruciach dzieci poniżej pierwszego roku życia bakterią Clostridium botulinum. Bakterie te namnażają się w jelitach i uwalniają toksyny prowadząc do choroby zwanej botulizmem dziecięcym. Zwykle choroba ta dotyczyła dzieci nagle odstawionych od piersi.
Starsze już dzieci posiadają naturalne bariery ochronne w ustroju, które zapobiegają rozwojowi i namnażaniu się tej bakterii. Bakteria Clostridium botulinum występuje powszechnie w glebie w postaci zarodnikowej i bywa wykrywana w miodzie.

Podaje się, że choroba ta jest niezwykle rzadką. Dobrą próbą rozpoznawczą jest wykrycie toksyny w kale. Rokowanie jest bardzo dobre przy podaniu hiperimmunizowanej gammaglobuliny przeciwko botulinie.

Niemowlęta a miód pszczeli

Zalecenie niepodawania niemowlętom miodu powinno być ponownie rozpatrzone - to wynik badań przeprowadzonych w Al Khafji Hospital w Arabii Saudyjskiej.
Bakteria Clostridium botulinum jest wykrywana w glebie, kurzu, powietrzu, na warzywach i owocach. Więcej, spory Clostridium botulinum wykrywano w świeżym i przetworzonym mięsie, przetworach warzywnych i owocowych (przetrwalniki bakterii odporne są na wysokie temperatury, powyżej 100°C) Trzymając się zasady, że nie podajemy niemowlętom produktów mogących zawierać Clostridium botulinum powinniśmy wykluczyć z diety powyższe produkty.

W czasie badań w Al Khafji Hospital przebadano 221 próbek miodu pochodzących z 14 krajów w kierunku obecności bakterii Clostridium botulinum. W żadnej próbce nie wykryto bakterii.

Miód pszczeli a botulizm dziecięcy.

W drugiej części badań przeprowadzono wywiad wśród 719 matek, zadając pytanie: czy podawały swoim dzieciom miód przed ukończeniem przez nie pierwszego roku życia?
Wynik ankiety: 545 matek (75,8%) podawało swoim niemowlętom (1525niemowląt) miód przynajmniej raz. W tym: 57 niemowląt otrzymało miód w pierwszym miesiącu życia, 611 w pierwszych 6 miesiącach, 857 w okresie od 6 do 12 miesiąca życia.
W tym czasie nie było żadnych przypadków choroby botulizmu dziecięcego w całym okręgu Al Khaji.

Pełne wyniki badań, kliknij tu! 

Mód, pytania, strona     1   2   3   4  5