Doktor Apiterapia

Doktor Apiterapia

Najczęściej zadawane pytania na temat miodu

Mód, pytania, strona     1   2   3   4  5

Naturalny miód pszczeli

Jak rozpoznać miód zafałszowany cukrem?
Należy przeprowadzić prosty test przelewania miodu do szklanki z chłodną wodą.
Na lewo. Czysty, naturalny miód spływa nieprzerwanym strumieniem, układa się wyraźnie na dnie, rozpuszcza się w wodzie powoli.

Miód zafałszowany syropem

Po prawej. Miód z dodatkiem 70% syropu cukrowego nie spływa równo, tworzy zawirowania, szybciej rozpuszcza się w wodzie (zwłaszcza przy zamieszaniu), na dnie układa się nieregularnie, niewyraźnie widoczna jest granica między miodem i wodą.

Syrop cukrowy

Na lewo. Czysty syrop cukrowy już w trakcie przelewania rozpuszcza się w wodzie, powstają liczne zawirowania. Na dnie brak granicy między wodą a syropem.
(zdjęcia wg. R. Krel: Value-added products from beekeeping.)

Jak zastępować cukier podawany w przepisach ciast miodem?
 Zastępować przynajmniej połowę cukru podawanego w przepisach miodem.
 Zmniejszyć ilość dodawanych płynów o ¼ ilości dodawanego miodu.
 Dodać dodatkowo ½ łyżeczki sody na każde 25 dag dodawanego miodu.
 Zmniejszyć temperaturę wypieku o ok. 20 °C, aby nie dopuścić do przypalenia.
  Naczynia do pomiaru miodu przed użyciem pokryć wewnątrz olejem, ułatwia to opróżnianie naczyń z miodu.

Mód, pytania, strona     1   2   3   4  5