Doktor Apiterapia

Doktor Apiterapia

Leczenie jadem pszczelim, środki ostrożności

Uwaga! Leczenie jadem pszczelim stosować tylko pod kontrolą lekarza.

1. Przed leczeniem przeprowadzić użądlenia testowe w okolicy lędźwiowj. Pierwszego dnia po użądleniu pozostawić żądło na 10 sekund a następnie usunąć je.

2. Następnego dnia zbadać mocz na obecność białka i cukru, a krew na obecność eozynofili. Wyniki dodatnie (obecność) wykluczają możliwość leczenia jadem pszczelim

Jad pszczeli, lekiem na reumatyzm.

3. W przypadku wyniku ujemnego badań krwi i moczu przeprowadzić drugie kontrolne użądlenie w okolicy lędźwiowej. Tym razem żądło pozostawić na minutę. Ponownie zbadać krew i mocz.

4. Gdy badanie krwi i moczu nie wykazuje obecności eozynofili, białka i cukru można przystąpić do leczenia jadem pszczelim.

5. Po kilku zabiegach leczniczych można powtórzyć kontrolnie badania krwi i moczu.

Tematy pokrewne:
 Jak postępować w przypadku użądleń przez pszczoły?
 Alergia na jad błonkoskrzydłych.